May 20, 2010
Kỹ sư trắc địa

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải tuyển dụng

Số lượng tuyển: 2
Yêu cầu:
- Kỹ sư trắc địa (trung bình khá trở lên) trường Đại học mỏ địa chất
- Có sức khoẻ tốt
- Sử dụng được các phầm mểm trắc địa và các thiết bị trắc địa
- Có khả năng đi công tác lưu động theo công trình Mô tả công việc:
+ Lập nhiệm vụ khảo sát địa hình
+ Thực hiện công tác khảo sát địa hình
+ Viết báo cáo kết quả khảo sát địa hình
+ Và một số công việc khác Thông tin chi tiết tại: http://tuyendunghaiphong.vn/Home/ViewDetailJTF/tabid/93/JID/1268/Ky_su_trac_dia/Default.aspx